Obszar działalności

 • Wykorzystując działanie zasady TPA (dostępu trzeciej strony do infrastruktury energetycznej) jako koncesjonowany sprzedawca energii zajmujemy się głównie dostarczaniemenergii elektrycznej do odbiorców biznesowych na terenie całego kraju.
 • Bierzemy czynny udział w obrocie energią na rynku hurtowym poprzez działanie na giełdzie energii, rynku pozagiełdowym, współpracy z wytwórcami energii elektrycznej.
 • Korzystając z bogatych doświadczeń realizujemy obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia energii.
 • Realizujemy szkolenia dotyczące rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.
 • Optymalizujemy kompleksowe koszty energetyczne odbiorcom energii. Przeprowadzamy audyty energetyczne.
 • Organizujemy grupy zakupowe.
 • Projektujemy przyłącza do sieci energetycznej, uzyskujemy warunki przyłączenia dla odbiorców i wytwórców energii.
 • Konsultujemy projekty inwestycyjne w zakresie energetyki odnawialnej i konwencjonalnej.
 • Przeprowadzamy ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, wykonujemy raporty środowiskowe, uczestniczymy w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej.
 • Oferujemy systemy energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Informujemy o możliwościach czynnego uczestnictwa w rynku energii elektrycznej.