Kontakt

Edon Sp. z o.o.
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5 e

mail: biuro@edonenergia.pl
mail: doradca@edonenergia.pl

tel: 58 773 33 32
fax: 58 765 10 27
NIP: 6040112926
REGON: 220737701
KRS: 0000324458
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydz.
Gospodarczy. Kapitał zakładowy 100 000 zł

FORMULARZ KONTAKTOWY